Proved s. r. o.

Nejen pro veřejnou dopravu a správu...
Poradenství a konzultace v následujících oblastech: veřejné zakázky a výběrová řízení, informační a telematické systémy, management, marketing, ekonomika, legislativa, krizové řízení...
Máme více než 15 let zkušeností ve vrcholových funkcích veřejné správy – zejména v oblasti dopravy – a rádi je dáme do vašich služeb.

Mgr. Jaroslav Tomík, MBA
Člen prezidia Svazu cestujících ve veřejné dopravě.

Aktuální projekty

12

Kontakt

Address: Ostružnická 25, Olomouc

Phone: +420 602 583 682

Email: proved@proved.cz

  Realizované projekty

  2021

  Poradenská a konzultační činnost pro Banskobystrický samosprávný kraj

  Poradenská a konzultační činnost pro Banskobystrický samosprávný kraj v oblasti veřejné dopravy, závazkových smluv, koncepčních dokumentů, ekonomika, tarif, smluvní přepravní podmínky, modelové jízdní řády. Podílení se na dokončení Plánu udržitelné mobility BBSK, Plánu dopravní obslužnosti a předběžných tržních konzultacích ve veřejné zakázce na smluvní dopravce v příměstké autobusové dopravě BBSK s realizací výkonů od 1.1.2024. Spolupráce při založení koordinátora integrovaného dopravního systému Organizátora IDS BBSK a.s. - viz: https://mybystrica.sme.sk/c/22749539/primestsku-dopravu-ma-zefektivnit-nova-krajska-akciovka.html

  2020

  Studie koncepce tvorby PDO BBSK

  Na základě uzavřené Smlouvy o dílo pod číslem objednatele 1530/2019/ODDIDS byl vytvořen základní koncepční dokument pro Banskobystrický kraj Studie koncepce tvorby PDO BBSK a návrhy struktury IDS, včetně založení organizátora veřejné dopravy Banskobystrického samosprávného kraje, na který navazují další koncepční materiály kraje jako Plán dopravní oblužnosti v souladu s Plánem udržitelné mobility, které budou jejich tvůrci ukončeny v roce 2021. Smluvní pokračování v poradenských a konzultačních činnostech pro Banskobystrický kraj ve veřejné dopravě, spolupráce na výběrovém řízení na autobusové dopravce k zajištění dopravní obsluhy území kraje v letech 2024-2033, podílení se na novele zákona č. 56/2012 o cestnej doprave a poradenství k materiálům Plán dopravní obslužnosti i Plánu udržitelné mobility.

  2019

  BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

  Smlouva o poskytování poradenských služeb a odborné činnosti. Konzultace a vypracovávání odborných stanovisek a analýz obchodních vztahů kraje v rámci veřejné osobní dopravy a související s dalšími činnostmi z tohoto oboru, odborné poradenství při jednáních kraje s dotčeným subjekty včetně smluvních dopravců. Vypracovávání analýz a stanovisek dle potřeb kraje v oblasti veřejné dopravy jízdní řády, ekonomika, legislativa, výběrová řízení, koncepce, systém, strategie veřejné dopravy. Tvorba IDS BBSK.

  2019

  město Bílovec

  Tvorba a spoluúčast na projektu Generel veřejné osobní dopravy v městě Bílovci, situační analýzy, zastávky, doporučení, možnosti provozu MHD, konzultace projektových úprav silniční infrastruktury, manažerské shrnutí.

  2018/2019

  Plán udržitelného rozvoje města Humpolec

  Vytváření kompletního materiálu v části veřejná osobní autobusová i železniční doprava, návrhy na organizaci provozu, umístění zastávek, telematická řešení, návrhy k možnostem vnitřní obsluhy jádrového centra a místních částí, místní průzkum, analýza výsledků a návrhy systémových postupů v časové ose krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů v rámci koncepce městské mobility.

  2018

  KARIR CZ s.r.o.

  Trvalá spolupráce v rámci vzájemné smlouvy o spolupráci týkající se nabídky, prodeje, propagace, marketingu společnosti. Zejména směřované k nabídce, prodeji, servisu, pronájmu a poptávce obytných vozidel primárně značky ADRIA.

  2018

  TQM - hodling a.s.

  Konzultační smluvní spolupráce na připravovaných výběrových řízeních na autobusové dopravce, zejména v Moravskoslezském kraji. Rozbor rozhodnutí, námitek, odvolání, zadávací dokumentace, posouzení aspektů pro právní analýzy.

  2018

  Město Šumperk

  Příprava a vyhotovení výběrového řízení na dodavatele služeb budoucího rekonstruovaného autobusového nádraží v Šumperku. Podílení se konzultacemi na finální organizaci provozu a dokončení příprav projektu stavby. Vyhodnocení ekonomiky provozu a rentability v rámci nájmu, potencionálního pronajímatele nebo charakteru uzavřených smluv ve vztahu k městu, návrh nového smluvního ujednání-doporučení, údržbě ploch, informačních zařízení, IDSOK a jeho organizátora, možnosti spolupráce s městem.

  2017

  DISPEČINK VEŘEJNÉ DOPRAVY

  Dispečink pro regionální autobusovou, městskou hromadnou a vlakovou dopravu pro sledování a koordinaci spojů jednotlivých druhů doprav, zajištění garantovaných návazností jednotlivých spojů a řešení případných mimořádných událostí, komunikaci s jednotlivými řidiči a dalšími dispečery, řízení zastávkových panelů a další úlohy. Více na TMapy.cz

  2016

  BEZKONTAKTNÍ PLATBY

  Bezkontaktní platby v linkových autobusech na Jesenicku - v prvním regionu v České republice, kde byl podobný systém zaveden. Na autobusových linkách je nyní možné nejen ve vozidle platit jednotlivé jízdné bezkontaktní platební kartou, nýbrž si i přiřadit k této kartě časový kupón. Více na iProsperita.cz

  2015

  ELEKTRIFIKACE TRATÍ

  Elektrifikace železniční trati Olomouc - Uničov – Šumperk pomůže výrazně zvýšit rychlost projíždějících vlaků. Železniční doprava tak bude konkurenceschopnější. Elektrifikaci umožňuje shoda kraje a ministerstva dopravy i soulad s evropskými koncepčními dokumenty. Více na iDnes.cz

  Spolupracujeme

  • S majitelem dlouhodobě spolupracujeme již několik let, máme za sebou společné projekty ve veřejné dopravě, které dnes při svém fungování prokazují svoji důležitost.

   Petr Augusta, generální ředitel / KPM Consult, a.s.
  • Reprezentant této společnosti je zkušený odborník se kterým rozvíjíme další spolupráci, mimo jiné jsem čerpal jeho bohaté zkušenosti nejen z veřejné dopravy a managementu do publikace Regionální železnice ve 21. století.

   Miroslav Vyka, prezident / Svaz cestujících ve veřejné dopravě, z.s.
  • Jako první v Evropě v příměstské autobusové dopravě byl u myšlenky, zrodu a úplné realizace projektu Bezkontaktní elektronické odbavení bankovní kartou ve spolupráci se společností MASTERCARD. Tento fungující systém byl průlomový...

   Miroslav Slavík, jednatel / TELMAX s.r.o.

  Vzdělání

  Ministerstvo zemědělství ČR

  AKREDITACE - CZ 08497 – Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce přepravující zvířata.

  Studium MBA

  2015 - 2017

  MBA studium oboru Management veřejné správy, CEMI Praha

  Personalistika

  2017

  Personalistika organizací obcí a krajů z pohledu judikatury Nejvyššího soudu, ALIAVES a.s. Praha

  Veřejná linková doprava

  2016

  Provozování linkové osobní dopravy, Informační a školící centrum Eva Andrýsková, Zábřeh

  Veřejné zakázky

  2015

  Veřejné zakázky malého rozsahu, ALIAVES a.s. Praha

  Univerzita Palackého

  1998 - 2004

  Magisterské VŠ studium se zaměřením na správní činnosti (správní právo, veřejná správa, psychologie, management, statistika, analytické činnosti), Univerzita Palackého v Olomouc

  Kontakt

  Address: Ostružnická 25, Olomouc

  Phone: +420 602 583 682