Proved s. r. o.

Nejen pro veřejnou dopravu a správu…
Poradenství a konzultace v následujících oblastech: veřejné zakázky a výběrová řízení,
informační a telematické systémy, management,marketing, ekonomika, legislativa, krizové řízení…
Máme více než 20 let zkušeností ve vrcholových funkcích veřejné správy –
zejména v oblasti dopravy – a rádi je dáme do vašich služeb.

Mgr. Jaroslav Tomík, MBA
Člen prezidia Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Proved s. r. o.

Nejen pro veřejnou dopravu a správu…
Poradenství a konzultace v následujících oblastech: veřejné zakázky a výběrová řízení,
informační a telematické systémy, management,marketing, ekonomika, legislativa, krizové řízení…
Máme více než 20 let zkušeností ve vrcholových funkcích veřejné správy –
zejména v oblasti dopravy – a rádi je dáme do vašich služeb.

Mgr. Jaroslav Tomík, MBA
Člen prezidia Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Proved s. r. o.

Nejen pro veřejnou dopravu a správu…
Poradenství a konzultace v následujících oblastech: veřejné zakázky a výběrová řízení,
informační a telematické systémy, management,marketing, ekonomika, legislativa, krizové řízení…
Máme více než 20 let zkušeností ve vrcholových funkcích veřejné správy –
zejména v oblasti dopravy – a rádi je dáme do vašich služeb.

Mgr. Jaroslav Tomík, MBA
Člen prezidia Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Proved s. r. o.

Nejen pro veřejnou dopravu a správu…
Poradenství a konzultace v následujících oblastech: veřejné zakázky a výběrová řízení,
informační a telematické systémy, management,marketing, ekonomika, legislativa, krizové řízení…
Máme více než 20 let zkušeností ve vrcholových funkcích veřejné správy –
zejména v oblasti dopravy – a rádi je dáme do vašich služeb.

Mgr. Jaroslav Tomík, MBA
Člen prezidia Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Proved s. r. o.

Nejen pro veřejnou dopravu a správu…
Poradenství a konzultace v následujících oblastech: veřejné zakázky a výběrová řízení,
informační a telematické systémy, management,marketing, ekonomika, legislativa, krizové řízení…
Máme více než 20 let zkušeností ve vrcholových funkcích veřejné správy –
zejména v oblasti dopravy – a rádi je dáme do vašich služeb.

Mgr. Jaroslav Tomík, MBA
Člen prezidia Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Aktuální projekty

Výběrová řízení nejen v dopravě

Soutěže a výběrová řízení

Marketing a PR veřejných subjektů

Marketing

Projektová činnost ve veřejné dopravě

Veřejná správa

Poradenství k dopravě pro kraje, města, obce, Svazky a Sdružení

Management

Informační a telematické systémy, odbavovací technika

Informační systémy

Řídící a zabezpečovací systémy

Informační systémy

Tvorba a koordinace jízdních řádů veřejné osobní dopravy

hromadná doprava

Tématické odborné workshopy

veřejná správa

Čiernohronská železnica

podporujeme

Podporujeme mládežnický sport

Podporujeme

Realizované projekty

2023

Svaz cestujících ve veřejné dopravě

V rámci Svazu cestujících ve veřejné dopravě organizování workshopů i s mezinárodní účastí (Mariazellerbahn, Šumperk – Kouty n.D., Olomouc-Uničov) k železniční, nejen regionální drážní dopravě, účast na konferencích v souvislosti s regionální dopravou v rámci svazových aktivit, podpora regionálních tratí a regionálního spojení nejen v ČR na všech úrovních, konzultace s ministerstvy, kraji, městy, obcemi, podpora udržitelnosti a rozvoje lehkých kolejových vozidel (LKV) a tramtrain. Pokračující spolupráce s IDŽK s.r.o.

Podílení se podporou na projektu Anetka potřebuje pomoc mezinárodní organizací International Police Asociation.

2022

Integrovaná doprava Žilinského kraje, s.r.o.

Poradenská a konzultační činnost v rámci uzavřené smlouvy, stanoviska, analýzy v souvislosti s organizováním a činnostmi IDS veřejné dopravy na území Žilinského kraje, odborné poradenství při rozvoji Integrované dopravy a integrovaného dopravního systému v kraji, zejména železniční dopravy a infrastruktury s plánováním revitalizace objednávky i návrhů pro zefektivnění provozování veřejné osobní dopravy.

2021

Poradenská a konzultační činnost pro banskobystrický samosprávný kraj

Poradenská a konzultační činnost pro Banskobystrický samosprávný kraj v oblasti veřejné dopravy, závazkových smluv, koncepčních dokumentů, ekonomika, tarif, smluvní přepravní podmínky, modelové jízdní řády. Podílení se na dokončení Plánu udržitelné mobility BBSK, Plánu dopravní obslužnosti a předběžných tržních konzultacích ve veřejné zakázce na smluvní dopravce v příměstké autobusové dopravě BBSK s realizací výkonů od 1.1.2024. Spolupráce při založení koordinátora integrovaného dopravního systému Organizátora IDS BBSK a.s. – viz:

https://mybystrica.sme.sk/c/22749539/primestsku-dopravu-ma-zefektivnit-nova-krajska-akciovka.html

2020

Studie koncepce tvorby PDO BBSK

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo pod číslem objednatele 1530/2019/ODDIDS byl vytvořen základní koncepční dokument pro Banskobystrický kraj Studie koncepce tvorby PDO BBSK a návrhy struktury IDS, včetně založení organizátora veřejné dopravy Banskobystrického samosprávného kraje, na který navazují další koncepční materiály kraje jako Plán dopravní oblužnosti v souladu s Plánem udržitelné mobility, které budou jejich tvůrci ukončeny v roce 2021. Smluvní pokračování v poradenských a konzultačních činnostech pro Banskobystrický kraj ve veřejné dopravě, spolupráce na výběrovém řízení na autobusové dopravce k zajištění dopravní obsluhy území kraje v letech 2024-2033, podílení se na novele zákona č. 56/2012 o cestnej doprave a poradenství k materiálům Plán dopravní obslužnosti i Plánu udržitelné mobility.

2019

Banskobystrický kraj

Smlouva o poskytování poradenských služeb a odborné činnosti. Konzultace a vypracovávání odborných stanovisek a analýz obchodních vztahů kraje v rámci veřejné osobní dopravy a související s dalšími činnostmi z tohoto oboru, odborné poradenství při jednáních kraje s dotčeným subjekty včetně smluvních dopravců. Vypracovávání analýz a stanovisek dle potřeb kraje v oblasti veřejné dopravy jízdní řády, ekonomika, legislativa, výběrová řízení, koncepce, systém, strategie veřejné dopravy. Tvorba IDS BBSK.

2019

Město Bílovec

Tvorba a spoluúčast na projektu Generel veřejné osobní dopravy v městě Bílovci, situační analýzy, zastávky, doporučení, možnosti provozu MHD, konzultace projektových úprav silniční infrastruktury, manažerské shrnutí.

2018/2019

Plán udržitelného rozvoje města Humpolec

Vytváření kompletního materiálu v části veřejná osobní autobusová i železniční doprava, návrhy na organizaci provozu, umístění zastávek, telematická řešení, návrhy k možnostem vnitřní obsluhy jádrového centra a místních částí, místní průzkum, analýza výsledků a návrhy systémových postupů v časové ose krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů v rámci koncepce městské mobility.

2018

KARIR CZ S.R.O.

Trvalá spolupráce v rámci vzájemné smlouvy o spolupráci týkající se nabídky, prodeje, propagace, marketingu společnosti. Zejména směřované k nabídce, prodeji, servisu, pronájmu a poptávce obytných vozidel primárně značky ADRIA.

2018

TQM - holding s.r.o.

Konzultační smluvní spolupráce na připravovaných výběrových řízeních na autobusové dopravce, zejména v Moravskoslezském kraji. Rozbor rozhodnutí, námitek, odvolání, zadávací dokumentace, posouzení aspektů pro právní analýzy.

2018

Město Šumperk

Příprava a vyhotovení výběrového řízení na dodavatele služeb budoucího rekonstruovaného autobusového nádraží v Šumperku. Podílení se konzultacemi na finální organizaci provozu a dokončení příprav projektu stavby. Vyhodnocení ekonomiky provozu a rentability v rámci nájmu, potencionálního pronajímatele nebo charakteru uzavřených smluv ve vztahu k městu, návrh nového smluvního ujednání-doporučení, údržbě ploch, informačních zařízení, IDSOK a jeho organizátora, možnosti spolupráce s městem.

2017

Dispečink veřejné dopravy

Dispečink pro regionální autobusovou, městskou hromadnou a vlakovou dopravu pro sledování a koordinaci spojů jednotlivých druhů doprav, zajištění garantovaných návazností jednotlivých spojů a řešení případných mimořádných událostí, komunikaci s jednotlivými řidiči a dalšími dispečery, řízení zastávkových panelů a další úlohy. Více na TMapy.cz

2016

Bezkontaktní platby

Bezkontaktní platby v linkových autobusech na Jesenicku – v prvním regionu v České republice, kde byl podobný systém zaveden. Na autobusových linkách je nyní možné nejen ve vozidle platit jednotlivé jízdné bezkontaktní platební kartou, nýbrž si i přiřadit k této kartě časový kupón.

Více na iProsperita.cz »

2015

Elektrifikace tratí

Elektrifikace železniční trati Olomouc – Uničov – Šumperk pomůže výrazně zvýšit rychlost projíždějících vlaků. Železniční doprava tak bude konkurenceschopnější. Elektrifikaci umožňuje shoda kraje a ministerstva dopravy i soulad s evropskými koncepčními dokumenty.

Více na iDnes.cz »

Spolupracujeme

S majitelem dlouhodobě spolupracujeme již několik let, máme za sebou společné projekty ve veřejné dopravě, které dnes při svém fungování prokazují svoji důležitost.
Reprezentant této společnosti je zkušený odborník se kterým rozvíjíme další spolupráci, mimo jiné jsem čerpal jeho bohaté zkušenosti nejen z veřejné dopravy a managementu do publikace Regionální železnice ve 21. století.
Jako první v Evropě v příměstské autobusové dopravě byl u myšlenky, zrodu a úplné realizace projektu Bezkontaktní elektronické odbavení bankovní kartou ve spolupráci se společností MASTERCARD. Tento fungující systém byl průlomový...

Vzdělání

Ministerstvo zemědělství ČR

AKREDITACE – CZ 08497 – Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce přepravující zvířata.

Studium MBA

2015–2017

MBA studium oboru Management veřejné správy, CEMI Praha

Personalistika

2017

Personalistika organizací obcí a krajů z pohledu judikatury Nejvyššího soudu, ALIAVES a.s. Praha

Veřejná linková doprava

2016

Provozování linkové osobní dopravy, Informační a školící centrum Eva Andrýsková, Zábřeh

Veřejné zakázky

2015

Veřejné zakázky malého rozsahu, ALIAVES a.s. Praha

Univerzita Palackého

1998–2004

Magisterské VŠ studium se zaměřením na správní činnosti (správní právo, veřejná správa, psychologie, management, statistika, analytické činnosti), Univerzita Palackého v Olomouc

Mgr. Jaroslav Tomík, MBA.

jednatel společnosti

Koncepce veřejné dopravy a integrovaných dopravních systémů, dopravní modelování, projektová a konzultační činnost,
marketing a management v dopravě, ekonomické analýzy provozu

IČ: 06819061 • DIČ: CZ06819061 • office: Týnecká 826/55, 779 00 Olomouc
Spisová značka: C 73435 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Bankovní spojení: Fio Banka a.s. • číslo účtu: 2101379127/2010
IBAN: CZ57 2010 0000 0021 0137 9127 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX